تنور گردان

 

تنور گردان

 تنور دوّار (گردان) 
قابل سفارش مشتری حرارت (مستقیم / غیر مستقیم) 
سایز ۲متر  _ ۲/۵۰cm_ ۲/۲۰cm  و 3متر 
با بهترین و باکیفیت ترین متریال صنعتی 
بهترین بازده ای و پخت آسان 
باخدمات پس از فروش تایکسال بصورت رایگان