میز چانه چین

ابعاد 150*150*90سانتی متر
ظرفیت چانه  50 عدد

ابعاد 200*150*90سانتی متر
ظرفیت چانه  70 عدد

میز چانه چین

مکمل دستگاه چانه گیر می باشد.
قابلیت ردیف کردن چانه را دارد