دستگاه پخت نان با حرارت غیر مستقیم


دستگاه پخت نان با حرارت غیر مستقیم

  • دارای دیواره دو جداره حاوی عایق پشم سنگ وسرامیکی بیش از 1200 درجه در دیواره ، کف وسقف دستگاه 
  • نوع کوره:داذای2 کوره پائین وبالا از جنس استیل نسوز 310 با تحمل بیش از 1200 درجه حرارتدان

 مدل  ابعاد
2000 190*185*185
 2200  190*205*205
2500 190*235*235
 3000  190*300*300